ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ASSOCIATE

Η Χρυσούλα Χατζηδάκη, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2017, υπήρξε δε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2008-2017. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συντονίστρια Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679-GDPR).

Εξειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, στο αστικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αναδιάρθρωση οφειλών τόσο εταιρειών όσο και φυσικών προσώπων, στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, (κατάρτιση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών, αξιολόγηση φακέλων υποψηφίων,  αξιολόγηση ενστάσεων, σύνταξη συμβάσεων, προετοιμασία φακέλων υποψηφίων για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και υποβολή ενστάσεων ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών), καθώς και στην εκπροσώπηση νομικών και φυσικών προσώπων ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση της ιταλικής και ισπανικής γλώσσας.