ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ASSOCIATE

Η Δήμητρα Κυριακοπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία σε δικαστικές υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Εξειδικεύεται στο Τραπεζικό Δίκαιο, το Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και το Δίκαιο ακινήτων.

Διαθέτει γνώσεις στην αγγλική γλώσσα.