ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ASSOCIATE

Η Ευστρατία Καμπούρη είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021.

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο ALBA Graduate Business School, με κατεύθυνση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διαπραγματεύσεων και διαμόρφωσης εμπορικών συμβάσεων καθώς και σεμινάρια εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση γαλλικών.