ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΛΙΓΗΖΑΚΗ, SENIOR ASSOCIATE

Γεννημένη στην Αθήνα, είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διπλώματος σεμιναρίων στους τομείς της Πολιτικής Δικονομίας και του Εμπορικού Δικαίου.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006, ενώ διαθέτει εμπειρία σε δικαστικές αντιδικίες και σε τομείς του δικαίου, όπως τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως και δίκαιο περί ακινήτου ιδιοκτησίας.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και γνωρίζει την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Στην τρέχουσα περίοδο είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο “Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)”.