ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ, ASSOCIATE

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Πατρών και του  Νομικού Τμήματος της Νομικής  Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εξειδικεύεται στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στη σύνταξη δικογράφων και την δικαστική υποστήριξη υποθέσεων που αφορούν αστικές αντιδικίες και εμπορικές συναλλαγές.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.