ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ, LAWYER

Η Ελένη Πάσχου, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και κάτοχος ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και ΜΔΕ με τίτλο «το θεσμικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου», του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τον Φεβρουάριο 2022 είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Δικονομίας ΕΚΠΑ.

Εξειδικεύεται στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο καθώς και το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, με ιδιαίτερη ενασχόληση στη συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων που αφορούν αστικές αντιδικίες και εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές.

Έχει δημοσιεύσει μελέτη με τίτλο «Κριτική επισκόπηση της νομολογίας επί των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό» στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (τεύχος Μαρτίου 2022) , καθώς και παρατηρήσεις κατά της υπ’ αριθμ. 822/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου αναφορικά με το ζήτημα της νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης σε περίπτωση τιτλοποίησης απαιτήσεων με βάση τον ν. 3156/2003, στο νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας», (τεύχος Οκτωβρίου 2022).

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.