ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΛΑΚΑΣ, SENIOR ASSOCIATE

Ο Παναγιώτης Σιαλακάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2008. Εξειδικεύεται στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει ημεδαπές εμπορικές επιχειρήσεις και πολυεθνικούς ομίλους και αλλοδαπές εταιρείες, τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής όσο και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου.

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε ζητήματα φαρμακευτικού δικαίου, έχοντας εκπροσωπήσει, τόσο δικαστηριακά όσο και σε επίπεδο consulting, μερικές από τις πλέον αναγνωρίσιμες πολυεθνικές και ημεδαπές φαρμακευτικές εταιρείες και έχοντας χειριστεί υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου της υγείας (ενδεικτικά: δημόσιες προμήθειες φαρμάκων, συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κλινικές μελέτες, regulatory, συμβάσεις με Επαγγελματίες Υγείας, ζητήματα φαρμακοεπαγρύπνισης, διαπραγματεύσεις με τις Επιτροπές του ΕΟΦ για ένταξη φαρμάκων στη Θετική Λίστα, κ.α.)

Διαθέτει ακόμα σημαντική εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων δημοσίου και διοικητικού δικαίου, σε ζητήματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, στον χειρισμό υποθέσεων real-estate, καθώς επίσης σε ζητήματα προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.