ΒΛΑΣΙΑ ΚΟΪΚΑ, ASSOCIATE

Η Βλασία Κόικα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.

Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής  Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο του ιδίου Τμήματος, με κατεύθυνση φορολογικού, συνταγματικού – διοικητικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.

Εξειδικεύεται στο Αστικό και Δημόσιο Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση τη νομική έρευνα και τη σύνταξη δικογράφων, την εκπροσώπηση πελατών σε αντιδικίες που άγονται ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, τον νομικό έλεγχο ακινήτων και παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση αυτών, παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, ασκώντας παράλληλα συμβουλευτική δικηγορία.

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.