ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, SENIOR ASSOCIATE

Η Χρυσούλα Χατζηδάκη, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2017, υπήρξε δε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2008-2017. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συντονίστρια Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Εξειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, στο αστικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση της ιταλικής και ισπανικής γλώσσας.