Η Δικηγορική Εταιρεία ΑΝΘΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Σκοπός της η παροχή δικαστικών και εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών τόσο σε παραδοσιακούς τομείς του δικαίου, όπως το Αστικό, το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας, αλλά και στους πλέον σύγχρονους και δυναμικούς, όπως το Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, το Δίκαιο της Διαιτησίας και το Δίκαιο της Εκτέλεσης.

Διαχειρίστρια και επικεφαλής της Εταιρείας είναι η Ανθή Φλωροπούλου, δικηγόρος με πολυετή εμπειρία και γνώση στο χώρο τόσο της συμβουλευτικής όσο και της μαχόμενης δικηγορίας.

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στο Χαλάνδρι, Μιλτιάδου 27 & Σοφ. Βενιζέλου 44.

Η Εταιρεία μας επιδιώκει να παρέχει εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες με γνώμονα τις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία μας αναλύουμε τα δεδομένα κάθε υπόθεσης και προτείνουμε την πλέον συμφέρουσα και αποτελεσματική λύση στους πελάτες μας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.


Δεσμεύσεις/ Στόχοι μας:

Να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πελατών μας και να εργαζόμαστε για την διασφάλισή τους.

Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που συνδυάζουν βαθιές νομικές γνώσεις, στρατηγική σκέψη, επαγγελματισμό, αποτελεσματικότητα, εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

Να παρακολουθούμε διαρκώς τις νομοθετικές, νομολογιακές και πραγματικές εξελίξεις.