ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, TRAINEE LAWYER

Ο Λυμπέρης Δημήτριος είναι ασκούμενος δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γαλλίας Université Sorbonne Paris Nord.

Κάτοχος Master 1 με τίτλο Droit des affaires, δηλαδή Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Γαλλικού Δημοσίου Δικαίου (Droit public français) και Αγγλικού δικαίου (Common law).

Διαθέτει γνώσεις στην ελληνική γλώσσα, ως μητρική, στην αγγλική, γερμανική, γαλλική γλώσσα και επιπλέον γνωρίζει την γαλλική νομική ορολογία και μεθοδολογία.