ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, SENIOR ASSOCIATE

O Θεόδωρος Αναστασίου είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς από το έτος 2006. Εξιδικεύεται στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχει συνεργαστεί για χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων  ετών με  συστημική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και με ισχυρή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Διαθέτει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία έχοντας εκπροσωπήσει τους εντολείς του σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου ενώ κατά περίπτωση έχει ασχοληθεί και με υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

Εις ότι αφορά στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διασφάλισης απαιτήσεων έχει χειριστεί υποθέσεις που καλύπτουν όλο το σχετικό φάσμα όπως ενδεικτικά  διαταγές πληρωμής, προσημειώσεις, κατασχέσεις, ασφαλιστικά μέτρα για προσημείωση υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση, αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, είσπραξη εκπλειστηριασμάτων και ανακοπές κατά πίνακα κατάταξης, έλεγχο τίτλων ακίνητης περιουσίας, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και εκτέλεσης, πτωχευτική διαδικασία, ενεχυρίαση, διαμεσολάβηση, Ν 3869/2010, νομιμοποίηση εταιρειών και κληρονόμων, αγωγές καταδολίευσης, αξιόγραφα.

Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά.