ΧΡΥΣΑ ΚΩΣΤΑ, JUNIOR ASSOCIATE

Η Χρύσα Κώστα, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2023 είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εταιρείες και Χρηματοδότηση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση  Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων», που διοργανώθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ και σεμινάρια σχετικά με ζητήματα φορολογικού δικαίου και δικαίου ακινήτων.

Εξειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού, τραπεζικού και αστικού δικαίου.

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.