ΑΝΝΥ ΒΑΚΙΑΝΗ, LAWYER , ASSOCIATE

Η Άννυ Βακιάνη είναι Δικηγόρος,  απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, του GDPR (General Data Protection Regulations), ιατρικού δικαίου, όπως και ποινικού δικαίου.

Διαθέτει γνώσεις στην ελληνική γλώσσα, ως μητρική και επιπλέον στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.