ΑΝΘΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, LL.M. – MANAGING PARTNER

Η Ανθή Φλωροπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.

Εξειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων, το πτωχευτικό δίκαιο, το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και το δίκαιο ακινήτων.  

Εκπροσωπεί ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο σε επίπεδο consulting, όσο και σε επίπεδο litigation.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πολυσύνθετες χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις εταιρειών και έχει συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση εξυγιάνσεων ελληνικών επιχειρήσεων μεγάλου βεληνεκούς.

Διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία στην αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων. 

Παραδίδει ακόμη σεμινάρια επί του Δικαίου Εξυγίανσης Επιχειρήσεων σε τραπεζικά στελέχη.