ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, JUNIOR ASSOCIATE

Γιάννης Κραβαρίτης, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού του Π.Μ.Σ Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου (LL.Μ. in European and International Law) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.