ΡΟΜΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, SENIOR ASSOCIATE

Η Ρομίνα Καραχάλιου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

Είναι απόφοιτος της Νομικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χειρίζεται υποθέσεις που καλύπτουν όλους τους επιμέρους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου με ιδιαίτερη ενασχόληση στη συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων που αφορούν αστικές αντιδικίες και εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές.

Εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο ακινήτων.

Διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων με ιδιαίτερη ενασχόληση στη συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με τις υποχρεώσεις εταιρικής συμμόρφωσης από το Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων (GDPR).